Юридическая помощь

Щодо прав громадян під час купання у басейні

Проведення дозвілля в басейні, купання в ньому та відпочинок на прилеглій території є послугою, яка надається громадянам безпосереднім власником (оператором) такого басейну або комплексу відпочинку.

Відповідно, на процес надання послуг розповсюджується вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а у споживачів таких послуг виникають права по відношенню до якості та безпечності послуги, що надається.

Однак, перш за все, необхідно звернути увагу на основні фундаментальні права громадян у сфері водокористування та безпечності води.

Басейн та комплекс відпочинку, в якому він знаходиться являються частиною довкілля, тобто оточення, у якому функціонує людина — повітря, вода, земля, флора, фауна тощо.

Відповідно до статті 50 Конституції України, кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», громадяни мають право на:

  • безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище;
  • відшкодування шкоди, завданої їх здоров’ю внаслідок порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства;
  • достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, здоров’я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров’я та їх ступінь.

Статтею 18 вказаного Закону встановлено, що вода відкритих водойм, що використовується для господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку, з лікувальною метою, а також вода водойм у межах населених пунктів повинна відповідати санітарним нормам.

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції (послуг), яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право, зокрема, на належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця), відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону (стаття 4 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про захист прав споживачів», продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачеві продукцію (послугу) належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції (послуги).

Відповідно до ст.15 Закону України, споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію (послугу), що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Інформація про продукцію, зокрема, повинна містити відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами.

Інформація про продукцію (послугу) може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни продукції, що придбавається (замовляється), демонстрацію безпечного та правильного її використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) зобов’язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції (ст.17 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Отже, відвідувачі басейнів являються споживачами відповідних послуг та користуються всіма правами, передбаченими законодавством України про захист прав споживачів, серед яких, важливим являється право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про якість води у басейні та її безпечність, а також відповідність встановленим в країні нормативам.